อบรมปฏิบัติการครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:11โดยสพม. ร้อยเอ็ด   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:25 ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2559  นายบัณฑิต  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยมี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครังนี้ คือ ต้องการให้ความรู้กับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัด สพม.27 จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อฝึกให้เป็นวิทยากรแกนนำของครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยมีการฝึกอบรมใน 4 ทักษะคือ 
1.การป้องกันปัญหายาเสพติด  โดยวิทยากร นายศักดิ์ศรี  วจีภูมิ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสลภูมิ
2.การป้องกันปัญหาเด็กติดเกม   โดย ศน.อัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ สพม.27
3.การป้องกันปัญหาเพศ/ท้องในวัยเรียน  โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา
4.การป้องกันปัญหาความรุนแรง โดย นายบงการ บุญโทแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
   ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาวิกฤติต่างๆในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาการใช้ความรุนแรงก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาติดเกมและสื่อออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติรอดพ้นจากความเสี่ยงในชีวิตและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

สุขศึกษา


Comments