ติดตามผลงานดำเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:06โดยสพม. ร้อยเอ็ด   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:08 ]
วันนี้  17  มิถุนายน  2559  นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 พร้อมคณะผู้บริหาร บุลากร ร่วมต้อนรับ นายธเนศ  ชำเกิด  ข้าราชการบำนาญ, นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข  นักวิชาการศึกษา , นางสาวธีรวรรณ  บุญบำรุง  นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ 2 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่วนขยายผล 50% โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลได้เดินทางไปติดตามและดูการขยายผลที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนในส่วนขยาย 50%  เพื่อติดตามผลงานดำเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
Comments