ข้อมูล รร.ประชารัฐ

เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
1.โรงเรียนธงธานี  http://ttn.sea27.net  
2.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  http://tmk.sea27.net  
3.โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  http://lps.sea27.net  
4.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา  http://nw.sea27.net   
5.โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา  http://psw.sea27.net  
6.โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  http://ppr.sea27.net  
7.โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  http://syw.sea27.net  
8.โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร  http://pk.sea27.net   
Comments